Тиглови индукционни пещи за топене на алуминий, магнезий, цинк, олово и сплавите им

indukcionni-peshti-aluminii-TE60

TE60

indukcionni-peshti-aluminii-TE100H

TE 120H

Стационарни и наклоняеми тиглови индукционни пещи с метален тигел

Модел

Работен капацитет
kg Al сплав

Тmaxº С
до

Мощност
kW

Производителност
kg/h Al сплав

Специфичен разход ел. енергия
kWh/kg Al сплав

TE 60

162

750

30

60

0,5

TE 120

324

750

55

110

0,5

TE 120S

324

750

65

130

0,5

TE 100H

324

750

65

120

0,5

"Технокомерс инженеринг" ООД създаде и наложи на пазара индукционни пещи с метален тигел за топене на метали и сплави с температура на топене по-ниска от точката на Кюри. Те могат да се използват за топене на алуминий, магнезий, цинк, олово и техните сплави. Подходящи са за топене на отпадъци от цветни метали, производство на алуминиеви сплави, работа с машини за леене под налягане, кокилно леене и леене в пръст.
За леене на алуминий, цинк и олово се използва чугунен тигел, а за леене на магнезий-стоманен тигел. Характерна особеност на този тип пещи е ниският разход на електрическа енергия и висока производителност.
Произвеждат се четири типоразмера пещи от този тип с вместимост от 60 до 120 dm3. Три от тях са стационарни, а една - наклоняема. Специфичният разход на енергия при топене на алуминий при тях е по-нисък от 0,5 kWh/kg.
При индукционните пещи с метален тигел се осъществява интензивно движение на метала, което подпомага хомогенизирането на състава и повишава качествата на готовия продукт.
Индиректното регулиране на температурата с точност до ± 5ºС в тези пещи се осъществява чрез електронна система, която реагира на тока в бобината. По този начин се постига високо качество на отливките, чрез намаляване брака от субективен характер. Пещите притежават втора електронна система, която служи за топлинен предпазител при откази на основната регулираща система.
Голямо предимство на произвежданите от "Технокомерс инженеринг" ООД пещи от този тип, са мерките срещу разтваряне на чугуна от алуминиевата стопилка, което понижава качеството на готовия продукт и скъсява живота на тигела. Фирмата предлага технология за обмазване на тигела и материали за нейното реализиране.