Новини

Производство на индуктори 330 kW за пещ за топене на цинкови катоди

Датчик за измерване теглото на миксер 20 t

Високочестотен вибратор за полагане на набивна маса

Индуктори 330 kW готови за експедиция

Миксер 20 t готов за експедиция

Канална пещ за Zn – 60 t/1320 kW, готова за експедиция

При рециклиране на стари индукционни пещи, фирмата разработва и изработва нови индуктори с по-голяма мощност и съвременни табла за управление. Предлагаме пуск и гаранционно поддържане за срок от 12 /дванадесет / месеца, а след този срок и извънгаранционен сервиз.

Рециклиране на индукционна канална пещ KWC 75 kW, чрез поставяне на нов индуктор с мощност 90 или 120 kW и ново табло за управление

Рециклиране на индукционни канални пещиРециклиране на индукционни канални пещиРециклиране на индукционна канална пещ INDUGA 60 kW ,чрез поставяне на нов индуктор с мощност 90 kW и ново табло за управление

Рециклиране на индукционни канални пещиРециклиране на индуктор 425 kW на индукционна канална пещ FOMET

Рециклиране на индукционни канални пещи

Производство на индуктори 330 kW за пещ за топене на цинкови катоди

Производство на индуктори 330 kW за пещ за топене на цинкови катоди

Производство на индуктори 330 kW за пещ за топене на цинкови катоди

Производство на индуктори 330 kW за пещ за топене на цинкови катоди

Производство на индуктори 330 kW за пещ за топене на цинкови катоди