Новини

Оперативна програма Иновации и конкуретноспособност съфининасирана от Европейския фонд за регионално развитие на Еврпейския съюз по проект BG16RFOP002-1.005.0117-C01 "Повишаване на иновационната дейност в Техеко ЕООД, чрез създаване на иновативна серия индукционни пещи с оребрен тигел и топло дъно за топене на цветни метали с повишена мощност и производителност и намален специфичен разход на електроенергия".


eu regional dev op o progПроект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Номер на АДПБФП:
BG16RFOP002-2.073-21509-C01/30.09.2020г.

Бенефициент: ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
 
Обща стойност: 9336.63 лв., от които 7936.14 лв. европейско и  1400.49 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 30.09.2020 г.
Край: 30.12.2020 г.


ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Наименование на програмата: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Проект: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В рамките на проекта се предвижда използването на високоликвиден паричен ресурс в посока покриване на оперативните разходи на фирмата, за да се осигури възможността за продължаване на нормалното и функциониране и успешно преодоляване на икономическите последици от пандемията с COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на „ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнението на проекта се очаква „ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД да продължи дейността си по време на проекта. Всички разходи, заложени в бюджета на проекта, са необходими за нормалното продължаване на работния процеса във фирмата, в условията на утежнена икономическа действителност, която е налице не само в България, но и в цяла Европа. Направените разходи отговарят напълно на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

Проектът се изпълнява в абсолютен синхрон с принципите на хоризонталните политики на ЕС, а именно насърчаване на равенството между мъжете и жените и на недискриминацията, както и насърчаване на устойчивото развитие и опазването на околната среда.

Обща стойност: 9 336,63 лева, от които 7 936,14 лева европейско финансиране и 1 400,49 лева национално финансиране.

Бенефициент: „ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Договор: BG16RFOP002-2.073-21509-C01

Административен адрес: гр. София, ул. Николай Хайтов 2, вх.Г, ет. 5, офис 13

Адрес на изпълнение на проекта: гр. Костинброд, ул. Успех 11

ЕИК: 831683881

Процент на съфинансиране: 0 %

Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %

Начало: 30 Септември 2020 г.

Край: 30 Декември 2020 г.

Предлагаме  потопяеми  термодвойки за поддържане на температурата в разстопен алуминий.

Дължина на керамичната част, изработена от Silicon nitride  500 mm.

Външен  диаметър на керамичната част  28 mm .

Вътрешен  диаметър на керамичната част  16 mm.

Дължина на металната част, изработена от неръждаема стомана  500 mm.

potopyaemi termodvoiki

ВИД Продукт

Максимална температура 
⁰С

Тръби диаметри mm

Тръби дължина mm

Молитокорундова керамика

1300⁰С

ø12, ø16 ,ø18 ,ø22 ,ø26 ,ø30,ø40 ,ø46 ,ø50

 до 650

Молитокорундова керамика със SIC

1300⁰С

ø12, ø16 ,ø18 ,ø22 ,ø26 ,ø30,ø40 ,ø46 ,ø50

до 650

Техническа керамика
Техническа керамика
Техническа керамика
Техническа керамика

 

Носачи за пещи за топене на цветни метали
ВИД продукт Максимална температура ⁰С
Ъглов за тръба ø30 1300⁰С
Среден за тръба ø30 1300⁰С
Носачи за пещи за термообработка
Ъглов за тръба ø30 mm 1300⁰С
Среден за тръба ø30 1300⁰С

 

 

Пещ за пробирен анализ със силитово нагряване и хидравлично задвижване на капака

 

Лабораторна пещ за пробирен анализ
Лабораторна пещ за пробирен анализ
Лабораторна пещ за пробирен анализ
Лабораторна пещ за пробирен анализПещ за пробирен анализ със съпротивително нагряване и ръчно задвижване на капака

 

Лабораторна пещ за пробирен анализ
Лабораторна пещ за пробирен анализ

 

Разработваме и произвеждаме сменяеми индуктори, които могат да бъдат прикрепени към ваните на съществуващите пещи ИЦК 40 и ИЦК  25 в производството на цинк. Това позволява в съществуващата производствена линия за цинк и цинков блок да се монтират индуктори с по-голяма мощност при малка промяна на ваната на пещта.
Разработени са сменяеми
индуктори  с мощност 250,330,440,550 и 660 kW. Всички тези индуктори са с въздушно охлаждане.
Благодарение на тези индуктори, мощността и производителността на  на ИЦК  40 може да се  увеличи от 700 kW (7 тона / час) до 1980 kW (18 тона / час).

Списък на  индукторите:

 №  

Индуктор

kW

 

Количество

индуктори

бр

 

Мощност на пещта

kW

Производител-ност

Т  / h

 1

 250  3  750  7
 2  330  3  990  9
 3  440  3  1320  12
 4  550  3  1650  15
 5  660  3  1980 18 

 

Модерницация ИЦК 40

news media 15092019

 

Производство на индуктори 330 kW за пещ за топене на цинкови катоди

Датчик за измерване теглото на миксер 20 t

Високочестотен вибратор за полагане на набивна маса

Индуктори 330 kW готови за експедиция

Миксер 20 t готов за експедиция

Канална пещ за Zn – 60 t/1320 kW, готова за експедиция

При рециклиране на стари индукционни пещи, фирмата разработва и изработва нови индуктори с по-голяма мощност и съвременни табла за управление. Предлагаме пуск и гаранционно поддържане за срок от 12 /дванадесет / месеца, а след този срок и извънгаранционен сервиз.

Рециклиране на индукционна канална пещ KWC 75 kW, чрез поставяне на нов индуктор с мощност 90 или 120 kW и ново табло за управление

Рециклиране на индукционни канални пещиРециклиране на индукционни канални пещиРециклиране на индукционна канална пещ INDUGA 60 kW ,чрез поставяне на нов индуктор с мощност 90 kW и ново табло за управление

Рециклиране на индукционни канални пещиРециклиране на индуктор 425 kW на индукционна канална пещ FOMET

Рециклиране на индукционни канални пещи

Производство на индуктори 330 kW за пещ за топене на цинкови катоди

Производство на индуктори 330 kW за пещ за топене на цинкови катоди

Производство на индуктори 330 kW за пещ за топене на цинкови катоди

Производство на индуктори 330 kW за пещ за топене на цинкови катоди

Производство на индуктори 330 kW за пещ за топене на цинкови катоди

FaLang translation system by Faboba